hanne bech hansen syg

michael jackson junge

jessica simpson 2015 Sommerferien er for mange lig med tid til at læse gode bøger. Det gælder også for mig, og i år kastede jeg mig over klassikeren Om Ret og Retfærdighed af Alf Ross. Omgivet af Umbriens bløde bjerge og med udsigt til grønne vinmarker fordybede jeg mig i Ross’ betragtninger om sondringen ret og retfærdighed. Han […]

fars fede ferie bil södra om småland malmö

bykort kort kartoteket

brugte ford fiesta

møllers møbler vordingborg Spørgsmålet om danske domstoles tilbøjelighed til at forelægge præjudicielle søgsmål vedrørende skatter og afgifter for EU-Domstolen har været genstand for diskussion i årevis. Hvor medholdsprocenten ved Højesteret er 15% for skatteyder, er den 50% ved EU-Domstolen. Det kunne tale for, at det generelt set er en fordel for skatteyderne at få forelagt skatte- og afgiftssager […]

zebra hoved tegning dennis rommedahl 2014

børnehaven jasminvej risskov tlf

brugt ps3 spil

hvorfor bliver man døbt Justitia udtrykte i fredags bekymring for, at SKAT med lovudkastet til en ny skattekontrollov får adgang til private boliger, når virksomheder drives fra private hjem. I et indlæg påpeger skatteministeren efterfølgende, at ministeren ”ikke lægger op til at udvide Skats kontrolbeføjelser” og, at lovforslaget blot er en præcisering af eksisterende regler og derfor ikke en […]

nationalisme i danmark patti scialfa bruce springsteen

filosoffen odense restaurant

rundt hvidt spisebord

store robert valby De fleste vil nok svare ”nej” til det spørgsmål. Ikke desto mindre er det, hvad der forventes af SKAT, hvis man henholder sig til registreringsbekendtgørelsen, som SKAT skal administrere efter. Problemstillingen illustreres bedst med en sag, hvor Østre Landsret afsagde kendelse i går, den 18. januar 2017. Sagen omhandlede en dansk mand, som havde folkeregisteradresse […]

det jul det cool tekst telefon udbetaling danmark

cc cleaner download

ung verden holstebro

gammelt battle royale map Er det virksomheders opgave at overvåge og føre kontrol med deres kunder, så myndigheder efterfølgende kan få adgang til de informationer, de har brug for? Og er det private virksomheders ansvar at gøre sig til dommer over, hvilke ytringer som er hadefulde, hvilke informationer borgerne skal have adgang til, eller hvad der skal være tilladt […]

baby princess bed stark aalborg åbningstid